Föräldrakooperativet Knallhatten: Den lilla skogsnära förskolan

VARA FÖRÄLDER

VT13 NY MAPP 363En del av verksamheten
Som förälder på Knallhatten är du en del av verksamheten. Du får en unik möjlighet att påverka den dagliga verksamheten och lära känna personalen, barngruppen och de andra föräldrarna.

Arbetslag
Alla föräldrar ingår i någon av de arbetsgrupper som finns på kooperativet. En av föräldrarna kommer även ha en plats i kooperativets styrelse som väljs en gång per år. Utöver det har vi varje höst och vår en gemensam städdag, som avslutas med en fest för alla medlemmar och personal.

Föräldrainsats
Varje familj har ungefär 6-8 insatsdagar per år då man som förälder, tillsammans med ordinarie personal, arbetar i barngruppen. Insatsdagarna innebär arbetsuppgifter i barngruppen. Det ger en insyn och delaktighet i verksamheten och i barnens vardag på förskolan.

children_long_web

Föräldrakooperativet Knallhatten | Eriksbergsvägen 75, 831 43 Östersund