Föräldrakooperativet Knallhatten: Den lilla skogsnära förskolan

VARA BARN

2017-01-19_0035Vår strävan är att ge barnen många möjligheter till lek, planerad som spontan, i olika miljöer med friluftsinriktningen som bas. Vi arbetar aktivt med barns inflytande över sin egen vardag och det gör vi bland annat genom att ha morgonmöte och barnråd. Med fokus på barnets förmågor uppmuntras barnet till utveckling, delaktighet och tillhörighet.

Som en del av barnens utbildning och utveckling på förskolan får varje barn ta del av Svenska orienterarförbundets aktivitet, Skogsäventyret samt Civilförsvarets Hitta Vilse-kurs. Syftet är att ge barnen positiva upplevelser i skog och mark men även verktyg, trygghet och tro på sig själv ifall man tappar bort sig i skogen.

 

children_long_web

Föräldrakopperativet Knallhatten | Eriksbergsvägen 75, 831 43 Östersund