Föräldrakooperativet Knallhatten: Den lilla skogsnära förskolan

VERKSAMHET

2017-01-19_0002

Knallhatten startade sin verksamhet i Torvalla 1992 och bedrivs sedan 1995 i ljusa stora lokaler på Eriksbergsvägen 75, i Solliden. På vår gård har vi sandlåda, lekstuga och eget trädgårdsland där vi planterar växter och grödor på somrarna. Vi disponerar även en större gård med rutschkana, gungställning och hinderbana. Under 2016 blev vi som enda förskola i Östersunds kommun I Ur och Skur certifierad.

Den friluftsverksamhet för barn som utvecklats av Friluftsfrämjandet utgör grunden för I Ur och Skur. Idén i denna pedagogik är att barn och elever erbjuds upplevelsebaserat lärande för en mer hållbar livsstil i praktiken och ges möjlighet att utveckla kunskap, rörelse och gemenskap, till stor del i naturens olika biotoper. I Ur och Skur står för hälsa, lek och lärande och arbetar efter målen i läroplanen.

Barnen får prova på olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet. De får också en nära relation till naturen och utvecklar kunskap och trygghet i att vistas där. Barn leker bäst där det finns naturmaterial och växtlighet, barn behöver pinnar, träd, kottar och ytor för att kunna springa, leka och gömma sig. Alla medlemmar på Knallhatten får ett medlemskap i Friluftsfrämjandet som sköts av Knallhatten och vi står också för medlemsavgiften under er tid på Knallhatten.

Vi strävar efter hög personaltäthet och just nu betyder det att vi har 4,5 barn per personal. Knallhatten har två förskoleavdelningar med 27 barn. Pedagogtjänsterna är fördelade på en förskolechef, en till två förskollärare och fyra barnskötare samt en kock och städpersonal. Utöver den fast anställda personalen utgör föräldrarnas insats 60 % i barngrupp.

children_long_web

Föräldrakooperativet Knallhatten | Eriksbergsvägen 75, 831 43 Östersund