Föräldrakooperativet Knallhatten: Den lilla skogsnära förskolan

KOOPERATIVET

2017-01-19_0005Ett kooperativ är en förening med likvärdiga medlemmar (föräldrar) och det innebär att familjerna ges möjlighet att vara med och påverka barnets vardag på förskolan genom medlemsmöten, arbetsgrupper och styrelsearbete. Kooperativet bygger på öppenhet, frivillighet, demokrati och aktivt deltagande av medlemmarna. Ytterligare påverkan och insyn i vad ditt barn gör under förskoletiden ges som möjlighet då du gör dina insatsdagar.

Arbetsinsatsen och samarbetet på Knallhatten ger gemenskap och stärker det sociala nätverket för såväl förälder som barn.

För att kooperativets verksamhet skall utvecklas och fungera är varje förälder (förutom styrelsemedlemmarna) med i en av Knallhattens arbetsgrupper. Arbetsgrupperna utför praktiska uppgifter för verksamhetens räkning. Detta stärker gemenskapen hos alla, barn, förälder och personal ytterligare.

Någon gång under ditt barns förskoletid på Knallhatten ska en av föräldrarna sitta med i styrelsen. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av styrelsearbete, alla är vi en gång nybörjare och ett styrelseuppdrag är utvecklande, intressant och roligt.

Årligen återkommande aktiviteter för styrelsen är bland annat budget och arbetsgivarfrågor.

children_long_web

Föräldrakooperativet Knallhatten | Eriksbergsvägen 75, 831 43 Östersund